Alle winst van de bij ons gehouden feesten is bestemd voor het Project RAISE. Dat staat voor opvang van misbruikte meisjes op de Filipijnen.