Woord & Daad

Alle winst van de bij ons gehouden feesten is bestemd voor het Project RAISE. Dat staat voor opvang van misbruikte meisjes op de Filipijnen.

In samenwerking met verschillende partners heeft Woord en Daad het programma RAISE ontwikkeld, dat specifiek is gericht op Filipijnse meisjes die te maken hebben (gehad) met seksueel geweld, en op preventie. RAISE staat voor: Restoration, Awareness raising, Integration, Sustainable empowerment en Education. Uniek aan dit programma is dat het niet alleen is gericht op de meisjes zelf, maar dat het ook aandacht besteedt aan de context van familie en de gemeenschap. 

Dit programma heeft twee hoofddoelen:
1. Opvang en begeleiding van slachtoffers met hun families
2. Bescherming en toerusting van kinderen die risico lopen


De situatie:
Op de Filipijnen doen meisjes het vrij goed op school. Hun uitvalcijfers zijn lager dan die van jongens en over het geheel gezien stoppen steeds minder meisjes voortijdig. Toch valt helaas nog zo’n 13 procent van de Filipijnse meisjes voor het eind van de middelbare school uit. Ongeveer 6 procent van alle meisjes volgt überhaupt geen onderwijs. Armoede is nog steeds een belangrijke oorzaak hiervan. Op de Filipijnen stijgt daarbij ook het aantal tienerzwangerschappen, wat vaak direct tot schoolverlating leidt. Het onderwijs voor meisjes staat onder druk.

Wat hierbij meespeelt is dat Filipijnse meisjes een relatief grote kans hebben om slachtoffer te worden van seksueel misbruik. Op de Filipijnen spreken veel mensen goed Engels, en de wettelijke toegestane leeftijd om geslachtsgemeenschap te hebben is slechts 12 jaar. Mede hierdoor komen sekstoerisme en cyberseks veel voor. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 2 op de 10 Filipijnse meisjes vóór hun achttiende verjaardag te maken krijgen met seksueel geweld. Het gebeurt niet zelden dat de thuissituatie het toneel is van dat misbruik.

Ondanks overheidsprogramma’s om seksueel geweld te voorkomen is er veel onwetendheid. Zo’n 30 procent van de Filipijnse jongeren is nauwelijks op de hoogte van de risico’s van seks en seksueel misbruik. In veel gevallen wordt misbruik zelfs geaccepteerd door de gemeenschap. Ook zijn er nog weinig goede programma’s voor adequate zorg en opvang van slachtoffers. Deze factoren vormen een serieuze bedreiging voor Filipijnse meisjes. In eerste instantie voor hun veiligheid en welzijn, maar ook voor hun kansen op school. Gezien deze context is een geïntegreerde aanpak nodig om de positie van Filipijnse meisjes te versterken.